Baltic Futsal Marketing OÜ (AdsGuider) on ettevõte, mis aitab klientidel promoda oma brändi sporditööstuses. Ettevõtte põhieesmärgiks on luua visuaalset ja kuvandit kinnistavat sisu, mis mõjuks magnetina sihtgrupile ning pakuks reklaamijatele pilkupüüdvat tausta.

Arengustrateegia rakendamiseks ning tulenevalt geograafilisest laienemisest otsime me oma meeskonda Turundusstrateegia spetsialisti.

Ülesanded:

 • Toetada organisatsiooni strateegia arendamist pikas perspektiivis.
 • Uurida ja analüüsida töö efektiivsust, protsesse, huvirühmi jne.
 • Viia osakonna eesmärgid, protsessid ja ressursside eraldamine ühele joonele organisatsiooni strateegiaga.
 • Turutrendide ja konkurentide hindamine.
 • Ohtude ja võimaluste tuvastamine.
 • Leidude, nende eeldatavate tagajärgede/tulemuste ja soovitatavate tegevuste esitamine.
 • Tehtud ettepanekute ja projektide plaanimine, rakendamine ja juhtimine.
 • Projektide seire ja aruandlus.
 • Süvauuringute läbiviimine tuvastamaks uusi turuvõimalusi ja tarbijaeelistusi, et toetada kampaaniate genereerimist.
 • Konkreetsete turunduseesmärkide püstitamine, mis lähevad kokku üldise suuna ja ärieesmärkidega.
 • Digikampaaniate arendamine ja haldamine veebiliikluse kasvatamiseks.
 • Turundustulemuste jälgimine ja mõõtmine: turundustegevus, vastamised/reaktsioonid/tagasiside, liidid, müük, säilitamine ja ROI.
 • Prognoosida turundustrende.
 • Teha turu-uuringuid, et tuvastada uusi võimalusi.
 • Genereerida innovaatilisi ideid brändi ja toodete promomiseks.
 • Põhjendada äriliselt uusi turundusstrateegiaid, eelarvetaotlusi, projekte ja turundusplaane.
 • Kasutada klientide tagasisidet nende rahulolu tagamiseks.
 • Tugevdada bränditeadlikkuse ja -väärtuse nimel brändi identiteeti.

Nõudmised:

 • Eelnev töökogemus turundusstrateegina 5+ aastat
 • Sügavad teadmised CRM-tarkvara ja sisuhaldussüsteemide vallas
 • SEO/SEM’i ja Google Analytics’i tundmine
 • Eeskujulikud teadmised äritegevusest ja -toimingutest
 • Eeskujulikud uurimis- ja analüüsioskused
 • Eeskujulikud organisatoorsed ja aja planeerimise oskused
 • Eeskujulikud kommunikatsiooni-, suhtlus- ja esitlusvõimed
 • Loov mõtlemine koos andmepõhise analüüsivõimega
 • Soravus vene, eesti ja inglise keeles
 • Vilumus spordivaldkonnas: spordiprojektide promomine ja müük

Me pakume:

 • Konkurentsivõimelist palka sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest;
 • Väljakutset pakkuvat ja huvitavat tööd rahvusvahelises, kiirelt kasvavas ettevõttes;
 • Võimalust teha koostööd suurte, üleilmselt tuntud ettevõtetega;
 • Täisajaga tööd, viiepäevalist töönädalat;
 • Fikseeritud palka (sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest) + suuri igakuiseid preemiaid müügitulemuste alusel;
 • Kaugtööd.

Baltic Futsal Marketing OÜ (AdsGuider) on ettevõte, mis aitab klientidel promoda oma brändi sporditööstuses. Ettevõtte põhieesmärgiks on luua visuaalset ja kuvandit kinnistavat sisu, mis mõjuks magnetina sihtgrupile ning pakuks reklaamijatele pilkupüüdvat tausta.

Arengustrateegia rakendamiseks ning tulenevalt geograafilisest laienemisest otsime me oma meeskonda Meediaostude juhti.

Meediaostude juht:

 • Arendab efektiivseid meediaostude strateegiaid
 • Peab erinevate meediaväljaannetega läbirääkimisi reklaamiruumi- ja aja asjus
 • Osaleb meediaplaneerimises, et kaardistada sihtgrupid ning kujundada efektiivseid kampaaniaid

Ülesanded:

 • Aidata identifitseerida sihtgruppe ning planeerida meediakampaaniaid
 • Võrrelda ja rääkida läbi hinnad, reklaamipinnad ja eetriajad
 • Optimeerida plaane ja eelarveid parima meediamiksi alusel
 • Valmistada ette ajakavad ja kohendada neid vastavalt vajadusele
 • Katsetada uusi platvorme ja kanaleid
 • Tagada, et reklaamid on loovad ning sobivalt kuvatud
 • Jälgida kulusid ja investeeringutasuvust (ROI)
 • Anda aru klientidele ja ehitada pikaajalisi suhteid

Nõudmised:

 • Kogemused ja saavutused meediaostjana või mõnes sarnases rollis; soovitavalt kogemus digimeedias
 • Edukas töökogemus (te suudate enesekindlalt kõneleda oma tööalastest saavutustest ning neid ka näidata).
 • Lähedane ja sügav arusaam meediaostudest, planeerimisest ja uuringutest
 • Huvi jälgida reklaami ja meedia trende
 • Praktilised teadmised meediaanalüüsi tarkvarast
 • Suurepärased kommunikatsiooni- ja läbirääkimisoskused
 • Organisatoorsed ja korraga mitme asjaga tegelemise võimed (multitasking)
 • Soravus vene, eesti ja inglise keeles
 • Vilumus spordivaldkonnas

Me pakume:

 • Konkurentsivõimelist palka sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest;
 • Väljakutset pakkuvat ja huvitavat tööd rahvusvahelises, kiirelt kasvavas ettevõttes;
 • Võimalust teha koostööd suurte, üleilmselt tuntud ettevõtetega;
 • Täisajaga tööd, viiepäevalist töönädalat;
 • Fikseeritud palka (sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest) + suuri igakuiseid preemiaid müügitulemuste alusel;
 • Kaugtööd.

Baltic Futsal Marketing OÜ (AdsGuider) on ettevõte, mis aitab klientidel promoda oma brändi sporditööstuses. Ettevõtte põhieesmärgiks on luua visuaalset ja kuvandit kinnistavat sisu, mis mõjuks magnetina sihtgrupile ning pakuks reklaamijatele pilkupüüdvat tausta.

Arengustrateegia rakendamiseks ning tulenevalt geograafilisest laienemisest otsime me oma meeskonda Sotsiaalmeediaturunduse (SMM) juhti.

Ülesanded:

 • Instagrami, FB, YouTube’i jms kontode haldamine ja arendamine;
 • Sisuloome eelarve genereerimine ja haldamine;
 • Strateegia genereerimine brändi jätkuvaks arendamiseks ja promomiseks sotsiaalmeedias;
 • Sihtgruppide kaardistamine;
 • Sündmuste ja reklaamikampaaniate korraldamine sotsiaalmeedias: osalemine turunduskampaaniate ettevalmistamises ja lansseerimises, meediaplaneerimises;
 • Kommunikatsioon jälgijatega ja tagasiside haldamine;
 • Sisu, reklaami ja turundusürituste efektiivsuse analüüsimine, regulaarne statistika pidamine ja esitamine;
 • Reklaamide ja kõnede koostamine, intervjuude ettevalmistamine;
 • Foto- ja videosisu loomine (lood show’delt, meeskondade pildistamine, uudiskünnist ületavad sündmused ettevõttes, kulissitaguse kajastused).

Nõudmised:

 • Veebis promomise põhimõtete nagu SMM-i, kontekstreklaami ja otsingumootorite optimeerimise (SEO) tundmine, sihtreklaamide ülespanek;
 • Oskus kasutada keerukaid veebiturunduse tööriistu: teadmised turunduse ja suhtekorralduse (PR) põhimõtetest, reklaamikommunikatsiooni turust, kogemused sisuloome ja meediaplaneerimise, samuti sisuplaani koostamise vallas;
 • Teadmised kodulehe sisuga ümberkäimisest: edukas kogemus tehniliste ülesannete loomisel kodulehtede ja efektiivsete maandumislehtede jaoks;
 • Teadmised kõikidest kliendisuhtluse kanalitest veebireklaaminduses;
 • Oskus arvutada (mõõdetavalt hinnata) sisu levitamise kanalite efektiivsust, analüüsivõime;
 • Kogemus projektide rakendamise ja promomisega sotsiaalmeedias; platvormide valimine sisu postitamiseks sotsiaalmeedias ja kiirsuhtluses (chat’is);
 • Graafiliste programmide tundmine: videokokkuvõtete, graafiliste ja tekstimaterjalide koostamine;
 • Võime kirjutada haaravaid, sügavaid, hästi struktureeritud tekste (blogimine, sotsiaalmeedia kogemus) vene ja inglise keeles, oskus lisada sisu kodulehtedele;
 • Vene ja inglise keele tundmine (kõrgem kesktase või üle selle);
 • Edukas töökogemus (te suudate enesekindlalt kõneleda oma tööalastest saavutustest ning neid ka näidata).

Me pakume:

 • Konkurentsivõimelist palka sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest;
 • Väljakutset pakkuvat ja huvitavat tööd rahvusvahelises, kiirelt kasvavas ettevõttes;
 • Võimalust teha koostööd suurte, üleilmselt tuntud ettevõtetega;
 • Täisajaga tööd, viiepäevalist töönädalat;
 • Fikseeritud palka (sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest) + suuri igakuiseid preemiaid müügitulemuste alusel;
 • Kaugtööd.

Baltic Futsal Marketing OÜ (AdsGuider) on ettevõte, mis aitab klientidel promoda oma brändi sporditööstuses. Ettevõtte põhieesmärgiks on luua visuaalset ja kuvandit kinnistavat sisu, mis mõjuks magnetina sihtgrupile ning pakuks reklaamijatele pilkupüüdvat tausta.

Arengustrateegia rakendamiseks ning tulenevalt geograafilisest laienemisest otsime me oma meeskonda Sporditurunduse spetsialisti.

Ülesanded:

 • Reklaamida eelseisvaid spordisündmusi.
 • Tagada sponsorid võistkondade ja konkreetsete võistluste jaoks.
 • Kehtestada sportlased kui populaarsete ja asjakohaste brändide saadikud.
 • Uurida turundustrende ja -innovatsioone.
 • Analüüsida ja mõõta kampaaniate tulemuslikkust.
 • Ehitada ja säilitada positiivseid suhteid brändide esindajatega.
 • Sisuloomega tegelevate töövõtjate baasi (SMM-spetsialistid, reklaamikoostajad, disainerid, fotograafid, blogijad, arvamusliidrid, sportlased jne) haldamine.

Nõudmised:

 • 5+ kogemus turunduses või spordijuhtimises.
 • Edukas töökogemus (te suudate enesekindlalt kõneleda oma tööalastest saavutustest ning neid ka näidata).
 • Suurepärased suhtlus- ja kommunikatsioonioskused.
 • Projekti- ja meeskonnajuhtimise oskused.
 • Kogemus uute brändide lansseerimise ja brändide promomisega: ATL, BTL, digi, PR;
 • Põhjalikud teadmised sporditööstusest.
 • Võime kasutada efektiivselt analüüsitarkvara.
 • Soravus vene, eesti ja inglise keeles.

Me pakume:

 • Konkurentsivõimelist palka sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest;
 • Väljakutset pakkuvat ja huvitavat tööd rahvusvahelises, kiirelt kasvavas ettevõttes;
 • Võimalust teha koostööd suurte, üleilmselt tuntud ettevõtetega;
 • Täisajaga tööd, viiepäevalist töönädalat;
 • Fikseeritud palka (sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest) + suuri igakuiseid preemiaid müügitulemuste alusel;
 • Kaugtööd.

Baltic Futsal Marketing OÜ (AdsGuider) on ettevõte, mis aitab klientidel promoda oma brändi sporditööstuses. Ettevõtte põhieesmärgiks on luua visuaalset ja kuvandit kinnistavat sisu, mis mõjuks magnetina sihtgrupile ning pakuks reklaamijatele pilkupüüdvat tausta.

Arengustrateegia rakendamiseks ning tulenevalt geograafilisest laienemisest otsime me oma meeskonda Reklaamimüügi juhti.

Ülesanded:

 • Hoida häid suhteid klientidega, et tagada äri pidev kasv.
 • Arendada müügistrateegiaid, et saavutada müügitulu eesmärgid lühemas ja pikemas perspektiivis.
 • Hoida pilk peal müügiprotsessidel ning teha ettepanekuid selle osas, mida saaks teha paremini.
 • Suhelda regulaarselt klientide ja juhtkonnaga, et arutada reklaamiprojektide edenemise, hetkeseisu ja probleemide üle (kui neid esineb).
 • Genereerida innovaatilisi ja loovaid ideid müüginumbrite kasvatamiseks.
 • Töötada välja üldine eelarve ning hallata kulutusi selle raames.
 • Prioritiseerida kliente kasumipotentsiaali alusel.
 • Tuvastada uusi müügivõimalusi, uurides värskeid turutrende.
 • Planeerida reklaamialaseid tegevusi nagu klientide identifitseerimine, ressursside haldamine ja tähtaegade seadmine.
 • Esitada juhtkonnale müügi-, kasumi- ja kuluaruandeid ning realistlikke prognoose.
 • Valmistada ette müügiesitlusi ja -ettepanekuid klientidele.

Nõudmised:

 • Edukas varasem kogemus müügiesindaja- või müügijuhina, olles järjepidevalt täitnud või ületanud eesmärke
 • Pühendumine kestvale õppele töötubade, seminaride ja konverentside vahendusel
 • Ilmselge võime kommunikeerida, esitleda ja mõjutada usaldusväärselt ja efektiivselt kõigil organisatsiooni tasanditel
 • Tõestatud võime juhtida müügiprotsessi ideest lepinguni
 • Tugev ärivaist ja tööstusharu põhjalik tundmine
 • Soravus vene, eesti ja inglise keeles
 • Vilumus spordivaldkonnas: spordiprojektide promomine ja müük

Me pakume:

 • Konkurentsivõimelist palka sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest;
 • Väljakutset pakkuvat ja huvitavat tööd rahvusvahelises, kiirelt kasvavas ettevõttes;
 • Võimalust teha koostööd suurte, üleilmselt tuntud ettevõtetega;
 • Täisajaga tööd, viiepäevalist töönädalat;
 • Fikseeritud palka (sõltuvalt võimetest, oskustest ja kogemusest) + suuri igakuiseid preemiaid müügitulemuste alusel;
 • Kaugtööd.

Ülesanded:

 • Disainib visuaalset sisu kodulehe, sotsiaalmeedia, meilikampaaniate ja teiste levikanalite jaoks, et promoda tooteid, tekitada meediahuvi ning aidata omalt poolt kaasa äriarendusele
 • Peaks olema võimeline looma kontseptsioone ning graafiliselt kujutama loovaid ideid staatika ja klientide tarvis
 • Töötab vajadusel koos klientidega, et saada aru nõudmistest disaini osas
 • Te peaksite olema võimeline efektiivselt vastama klientide/potentsiaalsete klientide küsimustele
 • Tagab vastavuse kehtivatele määrustele ja tootemärke puudutavatele nõuetele
 • Valmistab ette esitluste, raportite, lühikokkuvõtete, infolehtede ja sotsiaalmeediakampaaniate lõpliku küljenduse, vajadusel kujundab malle ja šabloone
 • Hoiab silma peal projektide toimetamise kalendril ning tagab regulaarsed värskendused projektide kodulehekülgedel, sotsiaalmeedias jne
 • Väga head teadmised järgnevas: Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw + muud lisaks
 • Võimeline töötama pinge all
 • Täidab vastavalt vajadusele ka teisi ülesandeid

Nõudmised:

 • Kandidaat peaks olema enesemotiveeritud, hea suhtumisega ja meeskonnamängija
 • Vilumus tarkvaradega Flash, Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Photoshop
 • Võime järgida brändiraamatut
 • Peab mõistma igat liiki trükiprotsesse ning välireklaamide tootmist
 • Võime teha mitut asja korraga (multitasking)
 • Töökogemus 3+ aastat
 • Vajalik on soovitus

Me pakume:

 • Dünaamilist tööd kiirelt kasvavas rahvusvahelises ettevõttes koos võimalustega ennast arendada.
 • Tükitöö

Lisainfo:

 • See töökoht asub Tallinnas, Eestis. Palun saata CV ja motivatsioonikiri inglise keeles aadressile info@adsguider.com, teemaks kirjutada GRAPHIC DESIGNER.
 • Kandideerimise tähtaeg:
 • Teie avaldusega käiakse ümber konfidentsiaalselt.
 • Teie avaldust säilitatakse meie andmebaasis 6 kuud. Teil on õigus paluda oma resümee kustutamist mil iganes te seda soovite.